Naar hoofdinhoud Naar footer

Actief Plus

Actief Plus is een computergegenereerde (schriftelijke of online) advies-op-maat interventie om 50-plussers te stimuleren meer te bewegen. Op basis van door de deelnemers ingevulde vragenlijsten krijgen zij binnen vier maanden drie keer een schriftelijk of online advies-op-maat.

Doel

Gezien de grote verscheidenheid in het huidige beweeggedrag en beweegpotentieel van de mogelijke interventiedeelnemers, is het niet realistisch om voor alle deelnemers het zelfde doel te stellen. We maken daarom grofweg onderscheid tussen de relatief vitale 50-plussers, en de meer kwetsbare ouderen.

Hoofddoel voor de relatief vitale 50-plusser is: deelnemers zijn 6 maanden na aanvang van de interventie minimaal 150 minuten per week matig tot intensief fysiek actief. Deelnemers zijn op lange termijn (12 maanden na aanvang, en daarna) minstens net zo actief als bij aanvang. 

Hoofddoel voor de meer kwetsbare ouderen, met een beperkter beweegpotentieel, is: deelnemers bewegen na 6 maanden (en daarna) minstens evenveel als bij aanvang. Terugval wordt voorkomen, vooruitgang in beweeggedrag wordt aangemoedigd, waarbij iedere 10 minuten vooruitgang winst is voor de doelgroep.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit Nederlands sprekende volwassenen van 50 jaar en ouder die zelfstandig wonen. De interventie kan ook worden aangeboden aan een subgroep van kwetsbare ouderen binnen deze doelgroep (bijvoorbeeld 65-plussers met een chronische aandoening of alleenstaanden).

Aanpak

Als een organisatie besluit de Actief Plus interventie in te zetten, kan deze kiezen uit de schriftelijke of de online variant of een combinatie hiervan. De uitvoerende organisatie nodigt mensen uit voor deelname aan de interventie en voorziet de deelnemers van een schriftelijke vragenlijst of een inlogcode om een online vragenlijst mee in te vullen. Middels het online Actief Plus advies-op-maat programma worden de antwoorden op de vragen omgezet in een advies-op-maat. Bij online deelname gebeurt dit automatisch, bij schriftelijke deelname dient de uitvoerder de vragenlijst te in te voeren en vervolgens het advies-op-maat te downloaden en per post versturen naar de deelnemer.

Materiaal

Deelnemers ontvangen binnen vier maanden drie keer een online of schriftelijk advies-op-maat. De uitvoerende organisatie ontvangt voor de uitvoering van de interventie toegang tot het online advies-op-maat programma, een handleiding voor het gebruik hiervan en een USB stick met bestanden die gebruikt kunnen worden voor de schriftelijke deelnemer. Via een online dashboard kan de uitvoerende organisatie het aantal deelnemers en de verandering in beweeggedrag monitoren.

Onderzoek

Er zijn diverse studies uitgevoerd naar de (kosten-)effectiviteit van de Actief Plus interventie. Waaronder een grootschalige RCT. Uit deze RCT blijkt dat Actief Plus effectief is in het bevorderen van beweeggedrag van 50-plussers. Na 6 maanden bewogen zij significant meer dan de controle groep. Extra onderzoek naar een variant van Actief Plus die specifiek richtte op meer kwetsbare subgroepen (alleenstaande 65-plussers en 65-plussers met een chronische aandoening) lieten minder sterke effecten op beweeggedrag gezien.

Contactgegevens

Open Universiteit

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

18-11-2021

Erkend door

Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)

Toelichting Commissie

Positief aan Actief Plus is de planmatige opzet, ontwikkeld aan de hand van Intervention Mapping. Er is goed in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn en op welke wijze deze aangepakt worden. Sterk is de specifiek op de doelgroep gerichte informatie (tailoring).

Er is een mooie RCT uitgevoerd met aandacht voor effecten op langere termijn. Op korte termijn is de interventie voor beide varianten (schriftelijk en online) effectief in het verbeteren van beweeggedrag. Na 12 maanden is het effect met name zichtbaar bij de schriftelijke interventie.   

Geplaatst op

31-05-2022