Naar hoofdinhoud Naar footer

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Het primaire doel van ARopMaat-JoVo is gericht op het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het heden en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag in de toekomst.

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblematiek, een hoog risico op herhaling en een IQ van meer dan 70, die door hun gedrag in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, de Raad voor Kinderbescherming of de jeugdzorg.

Aanpak

ARopMaat-JoVo is een grotendeels individuele behandeling met een cognitieve gedragsmatige aanpak en veel doe-oefeningen. De interventie bestaat uit individuele modules, een groepsmodule en een gezinsmodule. Een deel van de modules maakt standaard deel uit van de interventie en een deel kan worden ingezet indien nodig. Via de modules werkt de deelnemer aan bijvoorbeeld stressreductie, impulscontrole, emotieregulatie en conflicthantering.

Bij de residentiële versie wordt standaard de groepsleiding betrokken om te ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden. Ook is er bij deze versie meer aandacht voor nazorg vanaf het moment dat de jongere de inrichting verlaat.

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

25-05-2020

Erkend door

Erkend door de deelcommissie Justitiële interventies

Toelichting Commissie

Geplaatst op

17-06-2020