Naar hoofdinhoud Naar footer

CoVa-plus

CoVa-plus is een cognitieve vaardigheidstraining voor de LVB-doelgroep onder de reclasseringspopulatie. CoVa-plus is een sociale probleemoplossingstraining met aandacht voor zelfbeheersing, geïntegreerd met een oplossingsgerichte aanpak.

Doelgroep

CoVa-plus richt zich op mannelijke of vrouwelijke justitiabelen (intra- en extramuraal) met LVB en bijkomende sociaal-cognitieve problemen. We hanteren daarbij als richtlijn een IQ van 65 tot 85.

Aanpak

CoVa-plus bestaat uit een groepstraining (18 sessies) en een individuele training (12 sessies). Deelnemers die niet in een groep terecht kunnen, volgen de individuele training. De individuele variant is korter omdat er 100% maatwerk kan worden geleverd. De inhoud van de varianten is gelijk, al is de opbouw binnen de groeps- en individuele training anders en variëren de voorbeelden en gebruikte filmfragmenten.

Meer informatie

CoVa-plus | Trimbos

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

01-09-2016

Erkend door

Erkend door deelcommissie Justitiële interventies

Toelichting Commissie

Geplaatst op

17-06-2020