Naar hoofdinhoud Naar footer

HouVast-i

HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB.

Doel

Hoofddoel is dat de ouders in staat zijn om hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden. Andere doelen zijn: ouders accepteren hulp, het gezin ontvangt meer steun vanuit hun netwerk en de opvoedvaardigheden van ouders zijn vergroot.

Doelgroep

Ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (lvb) vormen de primaire doelgroep van HouVast-i. HouVast-i is bedoeld voor gezinnen waarvan ten minste een ouder een LVB heeft en waarbij tenminste een kind in de leeftijd tussen de 0 en 23 jaar thuis woont. Binnen dit gezin is er sprake van (dreigende) opvoedproblemen.

Aanpak

Er zijn drie fasen: de opstartfase (opbouwen samenwerkingsrelatie, in kaart brengen opvoedsituatie en opstellen plan), de werkfase (uitvoeren plan, samenwerken met (in)formeel netwerk en stroomlijnen hulp en steun) en de afrondingsfase (afbouwen en zo nodig overdragen hulp).

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

03-11-2023

Erkend door

Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering van het Nederlands Jeugdinstituut.

Toelichting Commissie

De commissie vindt HouVast-i een mooie, laagdrempelige interventie die krachtgericht en oplossingsgericht is. De interventie is theoretisch duidelijk onderbouwd. Daarom erkent de commissie HouVast-i als Goed onderbouwd.

Geplaatst op

11-03-2024