Naar hoofdinhoud Naar footer

In Balans: valpreventieprogramma voor ouderen

Voorkomen van valongelukken bij ouderen door middel van risicofactoren en beïnvloeding van het eigen beweeggedrag.

Doel

Het doel van In Balans is het voorkomen van valongevallen bij ouderen doormiddel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, spierkracht mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.  

Doelgroep

In Balans richt zich op zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder die zich onzeker voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen. 

Materiaal

Het cursusmateriaal voor de einddoelgroep bestaat uit:  

  • Cursusboek voor deelnemers met achtergrondinformatie over risicofactoren van vallen en valpreventie, tips hoe om te gaan met risicofactoren en uitleg over de oefeningen.  
  • Deelnemerscertificaat  

Daarnaast zijn er verschillende materialen beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoerders van In Balans. 

Onderzoek

De uitvoerbaarheid en behaalde effecten van in Balans zijn in diverse studies geëvalueerd. Deze studies laten zien dat In Balans goed uitvoerbaar is en positief gewaardeerd wordt door uitvoerders en einddoelgroep. In een RCT uit 2006 werd een verbetering van mobiliteit en afname van het valrisico gemeten. Om de uitvoerbaarheid te vergroten zijn vervolgens aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de doelgroep en duur van het programma. Ook voor deze aangepaste versie, uitgevoerd in diverse multi-factoriële valpreventie projecten, werden gunstige effecten gevonden met betrekking tot afname van het valrisico en een verbetering van balans, kracht, lenigheid en mobiliteit. Tot slot is er krachtig bewijs uit internationaal onderzoek voor de effectiviteit van beweeginterventies als In Balans. 

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

19-05-2022

Erkend door

Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)

Toelichting Commissie

In Balans bestaat al geruime tijd en is steeds doorontwikkeld. De interventie richt zich op zelfstandig wonende ouderen die bang zijn om te vallen of eerder zijn gevallen. De intensieve groepsaanpak zet in op balans, kracht, coördinatie en bestaat uit voorlichting, training en continuering in beweeggroepen. Onderzoek laat zien dat er eerste aanwijzingen tot effectiviteit zijn. De materialen zien er professioneel uit en er is veel aandacht voor onderbouwing, kwaliteit en implementatie, ook over implementatie in bredere multifactoriële interventies.

Geplaatst op

27-07-2022