Naar hoofdinhoud Naar footer

Nu Niet Zwanger

De interventie Nu Niet Zwanger (NNZ) zetten professionals in bij kwetsbare mensen om hen een bewuste en geïnformeerde keuze te laten maken over hun kinderwens. Zo raken zij niet onbedoeld zwanger.

YouTube video thumbnail

Doelgroep

Vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met (een combinatie van) complexe problemen. Dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, illegaliteit en/of loverboyproblematiek. Het zijn mensen die vrijwel altijd al geruime tijd in beeld zijn bij hulpverleners. Hun leven wordt veelal bepaald door de hectiek van de dag en het is (daardoor) vaak lastig om zelf echt de regie te nemen over de situatie. Als ze hun kinderwens willen uitstellen blijkt het organiseren van anticonceptie vaak ingewikkeld. Of hun kennis over anticonceptie is beperkt of onjuist, door bijvoorbeeld achtergrond en opvoeding.

Aanpak

Regionale implementatie van de NNZ-Methodiek verloopt via een structuur met een projectleider, inhoudelijk coördinator en aandachtsfunctionarissen. Via die weg leren professionals binnen deelnemende organisaties proactief de kinderwens met hun cliënt te bespreken en verantwoordelijkheid te nemen voor de noodzakelijke vervolgstappen. Altijd vanuit maatwerk. Zo wordt de NNZ-methodiek regulier werk.

Materiaal

Het programma levert documentatie, methodiekbeschrijving, scholing, e-learning, voorbeeld documenten voor diverse werkprocessen, presentaties, inspiratiefilmpje, animatie, video’s, boek Nu kan ik verder met casuïstiek uit de praktijk, praatplaten, digitale registratie applicatie, nascholing en intervisie.

Onderzoek

  • Evaluatie van de pilot laat zien dat toegenomen en aanhoudende aandacht voor anticonceptie kwetsbare vrouwen en hulpverleners hebben geholpen om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen (Rijlaarsdam, 2015).
  • Professionals worden zich door NNZ bewust van het belang om kinderwens bespreekbaar te maken en voeren het gesprek vaker en beter. Zij zien grote meerwaarde van NNZ voor hun cliënten (AEF, 2020).
  • Het programma NNZ levert meer maatschappelijke baten op dan dat het kost (Society Impact, 2020)
  • Cliënten zijn heel tevreden over de begeleiding vanuit NNZ en hulpverleners onderschrijven het gedachtegoed en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering (Jeeninga & Cloin, 2021).

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

27-01-2022

Erkend door

Erkenningscommissie RIVM

Toelichting Commissie

Nu Niet Zwanger is een mooi voorbeeld van een interventie die vanuit een goede probleemanalyse is opgebouwd, onderbouwd en geïmplementeerd. De vijf determinanten van regie nemen op kinderwens/anticonceptie en presentiebenadering passen bij de doelgroep. De verschillende typen onderzoek laten zien dat de interventie veelbelovend is en brengen de randvoorwaarden goed in beeld.

Geplaatst op

30-05-2022