Naar hoofdinhoud Naar footer

Pas op de Grens

Het primaire doel van Pas op de grens is tweeledig. Enerzijds gaat het om het minderen of stoppen van SG- gedrag in het heden. Anderzijds gaat het om het reduceren van recidive van SG-gedrag in de toekomst.

Doelgroep

‘Pas op de grens’ is bedoeld voor volwassen mannen met een LVB die SG-gedrag vertonen of hebben vertoond met een matige of hoge kans op recidive. Het gaat om SG-gedrag dat gerelateerd is aan enige psychoseksuele problematiek, zoals hyperseksualiteit en/of strafbare parafilie, seksuele interesses in kinderen of interesses in seks onder dwang. De doelgroep is onder te verdelen in subgroepen, zoals misbruikers, kindmisbruikers en exhibitionisten.

Aanpak

‘Pas op de grens’ is een op maat gesneden behandeling die zich richt op dynamische (criminogene) risicofactoren, en op het versterken van protectieve factoren. De interventie kent een cognitieve gedragsmatige en systeemgerichte aanpak. Betrokken systeemleden worden ingezet voor het bieden van steun en het generaliseren. Verder worden er vrijwel elke sessie doe-oefeningen gedaan. Voor het leveren van maatwerk, bestaat het inhoudelijke aanbod uit optionele onderdelen. ‘Pas op de grens’ bestaat in ieder geval uit een individuele behandeling, maar (onderdelen) van de kernmodule kunnen ook in groepsverband worden aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van negen maanden tot maximaal 1,5 jaar, exclusief de nazorg. De intensiteit kan oplopen tot vier keer per week als het gaat om een hoog recidiverisico. De interventie wordt momenteel door behandelaren bij Trajectum en de Waag aangeboden.

Meer informatie

Pas op de grens | Movisie

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

27-09-2017

Erkend door

Deelcommissie Justitiële interventies

Toelichting Commissie

Geplaatst op

17-06-2020