Naar hoofdinhoud Naar footer

TACt en TACt Plus

TACt is een intensieve, individuele training gericht op het verminderen en in de toekomst voorkomen van antisociaal en agressief gedrag. TACt Plus is een variant voor jongeren met een lichte verstandelijk beperking.

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar met antisociaal en agressief gedrag die tekortschieten op het gebied van sociale en cognitieve vaardigheden, impulscontrole en moreel redeneren.

Aanpak

De Training Agressie Controle (TACt) traint jongeren in vaardigheden die hun sociale functioneren, probleemoplossend vermogen en zelfcontrole verbeteren. De jongeren krijgen acht weken lang drie trainingen per week, waarin ze werken aan drie thema's: sociale vaardigheden, boosheidcontrole en moreel redeneren.

TACt Plus richt zich op het versterken van sociale en probleemoplossingsvaardigheden bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Onderdeel daarvan is het begrijpen van regels in sociale situaties en het aanleren van zelfcontrole. TACt Plus is niet gericht op het versterken van moreel redeneren.

In de bijeenkomsten wordt veel geoefend. Via huiswerkopdrachten sluit de training nauw aan bij het dagelijks leven, zodat de jongere veel gelegenheid heeft om vaardigheden te oefenen.

Ouders worden betrokken bij de training. Zij krijgen uitleg over de inhoud van de training en hun rol daarin. Ook zijn ze aanwezig bij de intake, de tussen- en de eindevaluatie en is er na iedere bijeenkomst contact met hen.

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

19-09-2019

Erkend door

Deelcommissie Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Toelichting Commissie

Geplaatst op

01-04-2020