Naar hoofdinhoud Naar footer

Take it personal!+

Take it Personal!+ is een behandeling voor problematisch middelengebruik bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). Take it Personal!+ is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. De behandeling is gepersonaliseerd op basis van vier persoonlijkheidsprofielen. De mHealth applicatie TIP! ondersteunt de behandeling.

Doel

Het hoofddoel van Take it Personal!+ is dat cliënten na afronding van de behandeling geminderd of gestopt zijn met middelengebruik.

YouTube video thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van Take it Personal!+ zijn adolescenten en volwassenen met een LVB of functionerend op zwakbegaafd niveau, en een stoornis in het gebruik van alcohol, cannabis, XTC, cocaïne of speed volgens de DSM-5.

Aanpak

Take it Personal!+ bestaat uit 22 bijeenkomsten met een frequentie van 2 bijeenkomsten per week (11 weken), bestaande uit een A- en B-bijeenkomst. De A-bijeenkomst is een individuele bijeenkomst en bij de B-bijeenkomst sluit een vertrouwenspersoon van de cliënt aan. Er staat elke week één thema centraal. De mHealth applicatie TiP! wordt tijdens en buiten de bijeenkomsten gebruikt. 

Materiaal

Er is een handleiding beschikbaar met daarin uitleg over Take it Personal!+ en een gedetailleerde beschrijving van de bijeenkomsten. De mHealth applicatie TiP! is beschikbaar voor behandelaren en cliënten. De oefeningen uit TiP! zijn ook op papier beschikbaar en opgenomen in de handleiding. Daarnaast zijn er informatiebrieven voor de vertrouwenspersonen, met daarin informatie over de inhoud van de bijeenkomsten.

Onderbouwing

Take it Personal!+ is gebaseerd op Motiverende Gespreksvoering (MVG) om de motivatie van de cliënt te vergroten. MVG is een effectieve methode in het verminderen van middelengebruik (Frielink, Schuengel, Kroon, & Embregts, 2015; Mendel & Hipkins, 2002). Take it Personal!+ is gepersonaliseerd op basis van vier persoonlijkheidsprofielen: impulsiviteit, sensatie zoeken, angstgevoeligheid en negatief denken. Deze profielen zijn een belangrijke risicofactor voor problematisch middelengebruik (Poelen, Schijven, Otten, & Didden, 2017; Woicik, Stewart, Phil, & Conrod, 2009). Aan de hand van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leert de cliënt zijn persoonlijkheidsprofiel kennen en krijgt daarmee ook inzicht in uitlokkende factoren en gevolgen van middelengebruik. Door het aanleren van zelfcontrolemaatregelen leert de cliënt vaardigheden om anders om te gaan met zijn/haar persoonlijkheidsprofiel en om controle te krijgen over zijn/haar middelengebruik. CGT is een effectieve methode in het verminderen van middelengebruik (Kouimtsidis et al., 2017; Riper et al., 2014; Schijven et al., 2021).

Onderzoek

In een procesevaluatie is de haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van Take it Personal!+ onderzocht bij behandelaren. In interviews zijn de ervaringen van de deelnemers en vertrouwenspersonen in kaart gebracht. Daarnaast is de effectiviteit onderzocht bij twaalf participanten in een non-concurrent multiple baseline design. Op basis van de resultaten lijkt Take it Personal!+ een passende en effectieve behandeling te zijn voor mensen met een LVB en problematisch middelengebruik.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

16-11-2022

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

Take it Personal!+ is een mooie, gepersonaliseerde interventie die cliënten met verstandelijke beperking helpt bij het verminderen van of stoppen met middelengebruik. De interventie kent een goede onderbouwing en een duidelijke handleiding. Er worden twee veelbelovende werkzame aanpakken (motiverende gespreksvoering en CGT) gezamenlijk aangeboden. De inzet van vertrouwenspersonen is een waardevolle toevoeging.

Geplaatst op

26-04-2023