Naar hoofdinhoud Naar footer

Dementiezorg: Partner in Balans erkend als effectieve interventie

Eén op de zes mantelzorgers van een oudere met dementie voelt zich overbelast. De ehealth-interventie ‘ Partner in Balans ’ wil hier wat aan doen en heeft volgens kennisorganisatie voor langdurende zorg Vilans ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’.

De meerderheid van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste. Partner in Balans bereidt naasten voor op hun rol als mantelzorger in een vroeg stadium van het zorgproces. Zo kan de weerbaarheid worden vergroot en wordt overbelasting in een latere fase voorkomen. Partner in Balans combineert face-to-face coaching met zelfgekozen thematische online modules als ‘de veranderende partner’, ‘intimiteit en seksualiteit’, ‘onzekerheden en piekeren’, ‘blijven werken’ en ‘sociale relaties en steun’. Het programma is ontwikkeld door het Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+).

Kwaliteit van leven

Uit een effectevaluatie bij tachtig mantelzorgers is gebleken dat Partner in Balans de kwaliteit van leven bij naasten vergroot ten opzichte van een controlegroep die de interventie niet heeft gekregen. Dit geldt ook voor het gevoel van controle en de zelfeffectiviteit: het vertrouwen van een persoon in het eigen vermogen om invloed uit te oefenen op zijn omgeving. Deelnemers ervaarden de combinatie van zelfstandig werken en persoonlijk contact als prettig. Daarnaast waren ze ook positief over de op maat gemaakte inhoud en de feedback van de coach.

Vilans

Partner in Balans is erkend door de erkenningscommissie ‘Langdurende ouderenzorg’ van Vilans. Dit traject geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van hoogleraar Henk Garretsen. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Movisie en het Trimbos-instituut.

Bron

Skipr